Witamy na stronie WOPR Kazimierz Dolny drużyna nr 2

0000108552

Nasi sponsorzy:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego

Partnerzy:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grupa Mateo Mateo Kajaki Płytka wyobraźnia to kalectwo Państwowa Straż Pożarna Medyczne Studium Zawodowe z Puławach International Life Saving Dive Service - Szkoła Nurkowa, Biuro Podróży Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL w Lublinie

Dzień Dziecka 2016 w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach

W dniu 01.06.2016 r. ratownicy kazimierskiej Drużyny Nr 2, przeprowadzili pogadankę połączoną ze szkoleniem dla uczniów ZS Nr 2 w Puławach, podczas III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym „Znam Przepisy Ruchu Drogowego” oraz Dnia Dziecka. Podczas spotkania przedstawiono młodzieży zasady bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych oraz zapobieganie wypadkom w wodzie, jak również w jej otoczeniu. Ratownicy omówili także podstawowe zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi. W końcowej części, zaprezentowaliśmy pokaz pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w wodzie oraz w ruchu drogowym.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły, oraz kadrze dydaktycznej wraz z uczniami, za zaproszenie oraz miło spędzony czas.

© 2016 Łukasz Z.