Witamy na stronie WOPR Kazimierz Dolny drużyna nr 2

0000108563

Nasi sponsorzy:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego

Partnerzy:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grupa Mateo Mateo Kajaki Płytka wyobraźnia to kalectwo Państwowa Straż Pożarna Medyczne Studium Zawodowe z Puławach International Life Saving Dive Service - Szkoła Nurkowa, Biuro Podróży Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL w Lublinie

Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kazimierzu Dolnym oferuje szkolenia w zakresie:

1. Kurs sternika motorowodnego.

2. Kurs starszego sternika motorowodnego.

3. Licencje motorowodne na holowanie narciarza.

4. Szkolenie pracowników instytucji publicznych z zakresu zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. Szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą.

6. Szkolenia nauczycieli będących wychowawcami na koloniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą.

7. Pogadanki dla młodzieży licealnej, gimnazjalnej oraz dla dzieci klas 1-5 w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą.

8. Pogadanki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

9. Nauka pływania.

10. Możliwość uzyskania karty pływackiej.

© 2016 Łukasz Z.